Signhild Fagerberg

Signhild Fagerberg

Coach - Hälsopedagog

(0)
Lämna & läs omdöme

Personlig Coach

Coaching - personligt möte
40 minuter, Pris: 300 kr
Då jag inte har något kontor just nu träffas vi på en plats som vi kommit överens om. Det kan exempelvis vara på en promenad. Vårt första möte är alltid gratis. Första mötet vill jag lära känna dig. Dina drömmar och farhågor. Efter det gör vi en plan tillsammans. Jag kommer också att berätta för dig vad Coaching är och vad det går ut på. Antalet träffar: Vanligtvis träffas vi en gång i veckan, men detta kan ändras efter vad du har för behov. Du kan välja att boka flera träffar efter vårt första möte, eller boka ett i taget. Coaching beskriver en ödmjuk attityd. Nämligen att du som klient, eller coachee, själv är experten på ditt eget liv. Coachen ställer inga diagnoser och för ingen journal. Coaching har ett nära släktskap med terapi och rådgivning. Det är dock viktigt att förstå att coaching inte är en terapiform och inte ersätter terapi eller läkarvård, utan fungerar som ett mycket bra komplement för att förbättra eller upprätthålla bättre hälsa. Coaching passar perfekt för dig; - Som varit/är i kontakt med sjukvården och nu mår tillräckligt bra för att ta nästa steg i ditt tillfrisknande, - Som har kontakt med sjukvården och som under samråd med din terapeft bedömmer coaching som ett bra komplement till pågående behandling, - Som känner dig orolig och nedstämd, men som inte mår tillräckligt dåligt för att behöva träffa en psykolog eller psykiatriker, - Som står inför ett problem eller en situation du inte vet hur du ska lösa och vill ha en utomstående att tala med, - Som vill ändra dina levnadsvanor eller en livssituation (ex. självmedkänsla, egenmakt, sluta röka, kost, motion, arbete, familj, fritid…) Hälsocoaching Hälsa är ett samlingsnamn på hur du mår. Det omfattar hela dig, både kropp och själ. Hälsa är välbefinnande. Att du som du är, ska älska vad du ser och känner samt ta hand om dig själv med kärlek och omsorg. Enligt mig handlar hälsocoaching om helheten och sambandet mellan kropp och själ; Holistic. Kroppen mår bra av ett balanserat sinne och sinnet mår bra av en balanserad kropp.
Coaching över telefon
40 minuter, Pris: 200 kr
Få coaching över telefon. Då slipper du ta dig till ett kontor och du kan prata med mig från tryggheten i ditt eget hem, eller vart du vill egentligen. Telefoncoaching fungerar utmärkt vart du än bor i Sverige. Ring för att boka tid. Ställ gärna frågor över SMS och Mail. Första mötet är alltid gratis. Första mötet vill jag lära känna dig. Dina drömmar och farhågor. Efter det gör vi en plan tillsammans. Jag kommer också att berätta för dig vad Coaching är och vad det går ut på. Antalet träffar: Vanligtvis träffas vi en gång i veckan, men detta kan ändras efter vad du har för behov. Du kan välja att boka flera träffar efter vårt första möte, eller boka ett i taget. Coaching beskriver en ödmjuk attityd. Nämligen att du som klient, eller coachee, själv är experten på ditt eget liv. Coachen ställer inga diagnoser och för ingen journal. Coaching har ett nära släktskap med terapi och rådgivning. Det är dock viktigt att förstå att coaching inte är en terapiform och inte ersätter terapi eller läkarvård, utan fungerar som ett mycket bra komplement för att förbättra eller upprätthålla bättre hälsa. Coaching passar perfekt för dig; - Som varit/är i kontakt med sjukvården och nu mår tillräckligt bra för att ta nästa steg i ditt tillfrisknande, - Som har kontakt med sjukvården och som under samråd med din terapeft bedömmer coaching som ett bra komplement till pågående behandling, - Som känner dig orolig och nedstämd, men som inte mår tillräckligt dåligt för att behöva träffa en psykolog eller psykiatriker, - Som står inför ett problem eller en situation du inte vet hur du ska lösa och vill ha en utomstående att tala med, - Som vill ändra dina levnadsvanor eller en livssituation (ex. självmedkänsla, egenmakt, sluta röka, kost, motion, arbete, familj, fritid…) Hälsocoaching Hälsa är ett samlingsnamn på hur du mår. Det omfattar hela dig, både kropp och själ. Hälsa är välbefinnande. Att du som du är, ska älska vad du ser och känner samt ta hand om dig själv med kärlek och omsorg. Enligt mig handlar hälsocoaching om helheten och sambandet mellan kropp och själ; Holistic. Kroppen mår bra av ett balanserat sinne och sinnet mår bra av en balanserad kropp.

Gå dig pigg, glad oc...

Lätt Promenad
40 minuter, Pris: 50 kr
Priser är per månad. Promenadtid är 30 minuter med 10 minuters tillägg för instruering. Vi promenerar en dag i veckan. Ring för att anmäla dig till promenaderna. prova på en gång gratis. kontakta gärna mig om du har frågor. Lätt promenad är bra för dig som inte är van vid att motionera, eller som återhämtar dig efter sjukdom, och som vill komma igång med något lätt. Vi promenerar i 30 minuter. Att promenader är bra för hälsan vet de flesta. Det gör att metabolismen ökar, ger oss bättre immunförsvar, båda höjer och sänker blodtrycket, stärker hjärta och lungor. Visste du att det organ i kroppen som får ut mest av en promenad faktiskt är hjärnan? Vetenskapen visar att daglig promenad på 30 minuter kan bota depression, höja koncentrationsförmågan och tillochmed göra oss intelligentare! Underbart, eller hur? Lättare sagt än gjort kanske? - I mina promenadgrupper får du lära dig hur du ska gå för att få ut så mycket av promenaden som möjligt. Hållning och steg. - vi promenerar alltid utomhus i natursköna områden - Bestämda tider och aktivitet i grupp ökar sannolikheten att du gör det till en vana. Och så slipper du ge dig ut ensam. Lätt promenad: - Vi går i maklig till halvsnabb takt. - Du kommer kanske få upp lite flås, men aldrig mer än att du kan samtala med andra i gruppen.
Medel Promenad
40 minuter, Pris: 50 kr
Medel promenad är bra för dig som har lite mer vana vid att motionera. Detta är fortfarande en lätt träningsform. Priser är per månad. Promenadtid är 30 minuter med 10 minuters tillägg för instruering. Vi promenerar en dag i veckan. Ring för att anmäla dig till promenaderna. prova på en gång gratis. kontakta gärna mig om du har frågor. Att promenader är bra för hälsan vet de flesta. Det gör att metabolismen ökar, ger oss bättre immunförsvar, båda höjer och sänker blodtrycket, stärker hjärta och lungor. Visste du att det organ i kroppen som får ut mest av en promenad faktiskt är hjärnan? Vetenskapen visar att daglig promenad på 30 minuter kan bota depression, höja koncentrationsförmågan och tillochmed göra oss intelligentare! Underbart, eller hur? Lättare sagt än gjort kanske? - I mina promenadgrupper får du lära dig hur du ska gå för att få ut så mycket av promenaden som möjligt. Hållning och steg. - vi promenerar alltid utomhus i natursköna områden - Bestämda tider och aktivitet i grupp ökar sannolikheten att du gör det till en vana. Och så slipper du ge dig ut ensam. Medel promenad: - Vi går i halvsnabb takt och på samma sätt och hållning som vid Powerwalking. - Du kommer kanske få upp lite flås.