Ren Styrka® Tjänster

Ren Styrka® Tjänster

Personlig träning när den är som effektivast, säkrast och roligast!

Alla upplägg och uppdrag är unikt utformade och anpassade efter uppdragsgivarens behov och målbild. 

Personlig Träning 1-10h (konsultation, funktionella tester, träning och kostrådgivning)

Personlig Träning Duo (2 personer)

Personlig Träning Mindre grupper (3-4 personer)

Personlig Träning PT-online (8-12 veckor)

Personlig Träning Kostrådgivning online (8-12 veckor)

Personlig Träning Träning för Gravida, individ och gruppträning

Personlig Träning Träning för mammor, individ och gruppträning

Testpaketet Kroppsammansättning (kaliper- och skelettmätning), Ledrörlighet, Hälsa (blodtryck och kroppsmått)

Fitnesscoach Kostrådgivning, Kalipermätning, Poseringsträning, Schema för tömning/fyllning, Fri konsultation 

Föreläsningar till föreningar och företag

 

För mer infomation besök företagets hemsida 

www.renstyrka.se